Topbillede med græs gif

Vælg periode og nyhedstype

Okt 2018

Nyhedstype

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Alle måneder

Nye bænke og affaldsspande indtager Farum Hovedgade

24. oktober 2018
I september dygtiggjorde furesøborgerne sig i en helt ny disciplin: Prøvesidning af bænke og vurdering af affaldsspande. Målet var at teste nyt byrumsinventar til Farum Hovedgades mødesteder med kommunens nye digitale platformform for borgerinddragelse.

Furesø nr. 1 i national cykelundersøgelse

19. oktober 2018
Furesøs cyklister er så tilfredse med kommunens cykelstier, at Furesø ligger på en samlet førsteplads i en national undersøgelse om cykelfor-hold, som Det Kommunale Cykelfagråd står bag. Det skyldes forbedringerne på supercykelstierne, cykelparkeringer nær stationer og busstop, god asfalt, cykelservice og andre tiltag, mener Lene Munch-Petersen (A), formand for Udvalget for Natur, miljø og grøn omstilling.

Tre kommunale musketerer på tur

19. oktober 2018
Begejstringen var stor, og spørgsmålene mange, da daglig leder af SHS-teamet Anne-Marie Bergstrøm Mølbæk præsenterede de tre socialformænd fra Furesø, Ballerup og Herlev kommuner for hverdagens opgaver og cases i det specialiserede sygeplejeteam, som arbejder på tværs af de tre kommuner. Dagen bød også på rundvisning i SHS-temaets lokaler i Ballerup, hvor de specialiserede sygeplejersker har hovedkontor.

Kulturprisen 2018 i flyvehøjde

12. oktober 2018
Torsdag den 11. oktober overrakte Tine Hessner, formand for Udvalg for Kultur, Fritid og Idræt dette års Kulturpris i Farum Kulturhus.

Skal papir og plastik sorteres fra? Og hvad med kartoffelskrællerne?

11. oktober 2018
Furesø Kommune barsler med en ny ordning for hvordan, beboere i lejligheder og rækkehuse fremover skal sortere deres affald. På et borgermøde d. 22. oktober 2018 kan Furesøs borgere få indflydelse på forslaget.

Nu kan byggeriet i Laanshøj fortsætte

10. oktober 2018
Planklagenævnet har den 28. september truffet afgørelse i klagesagen om lokalplan 122 vedr. boligbebyggelse i Laanshøj.

Udsatte borgere får troen på sig selv

09. oktober 2018
Alle skal opleve, at de betyder noget for vores samfund og kan nærme sig arbejdsmarkedet eller starte uddannelse og praktik. Det er lykkedes at opnå i to målrettede beskæftigelsesprojekter i Furesø Kommune for henholdsvis unge og udsatte borgere. Det viser evalueringerne, som Udvalget for beskæftigelse og erhverv netop er blevet præsenteret for.

Ny håndværkerportal i Furesø

09. oktober 2018
Håndværkere, der vil renovere Furesøs skoler, daginstitutioner eller byde på andre kommunale vedligeholdelsesopgaver og renoveringsprojekter kan nu registrere sig på Furesøs nye håndværkerportal. Alle skal kunne byde ind på vores opgaver, siger Furesøs direktør for by og kultur, Claus Torp, om portalen, der er lavet i samarbejde med Furesø Erhvervsforening og Furesø Industri.

7. klasser brygger idéer på nyt Fremtidsværksted

08. oktober 2018
Med Fremtidsværkstedet vil Furesø vende den tendens, der sender størstedelen af folkeskoleeleverne videre i gymnasiet, og i stedet lade eleverne få øjnene op for muligheder på især erhvervsskolerne. Torsdag var der åbningsfest på Fremtidsværkstedet.

Handicaprådet lyttede til borgernes input

03. oktober 2018
Torsdag den 27. september mødtes forældre til unge med handicap, handicaprådet og kommunens ansatte for at tale og høre om unge med handicap eller særlige behovs svære overgang fra barn til voksen.

Et enigt byråd står bag toårig budgetaftale

02. oktober 2018
Venstre har nu tiltrådt den budgetaftale, som de øvrige partier blev enige om fredag i sidste uge. Dermed står hele byrådet bag en toårig budgetaftale

Kontakt

Furesø Kommune

Tlf.: 7235 4000
Mandag-fredag kl. 10-14
Torsdag dog kl. 10-17

Kontakt Borgerservice

Akut - kontakt uden for åbningstid

Find Furesø Kommune på instagram  Følg Furesø Kommune på facebook  Følg Furesø Kommune på LinkedIn

Furesø Kommunes EAN-numre 
CVR-nr.: 29188327
Kommunenummer: 190